Hardcore Collections

Hardcore Collections

21-08-2014 / Happy Hardcore / Label

HCC001 Expression-Golden_Child-(HCC001)-WEB-2005-Homely (CBR 320 kbps)
HCC001 Expression-Golden_Child-HCC001-VINYL-2004-UKH (CBR 192 kbps)
HCC002 Expression-Shelter_Me-(HCC002)-WEB-2005-Homely (CBR 320 kbps)
HCC002 Expression-Shelter_Me-HCC002-VINYL-2005-UKH (VBR V2)
HCC003 Joey_Riot_-_Wide_Awake-HCC003-Vinyl-2005-UKH (VBR V2)
HCC004 Abeyance_and_Shauny_C_Ft._Gammer-Have_You_Ever-HCC004-PROPER-Vinyl-2005-GTi (VBR V2)
HCC005 Impact_and_Resist_Mix Soundscape_Ft_Claire_Dangerfield-In_Your_Eyes_(Impact_and_Resist_Mix)-HCC005-Vinyl-2005-GTi (VBR V2)
HCC005 Soundscape_Feat._Claire_Dangerfield-In_Your_Eyes_(Impact_and_Resist_Remix)-Promo-CDS-2005-GTi (VBR V2)
HCC006 Crash_And_Burn_Vs_Impact_Feat._Lexzi_-_Now_Im_Free-Promo_CDS-2005-UKLiVE (VBR V2)
HCC006 Impact_Vs_Crash_And_Burn_Feat._Lexzi_-_Now_Im_Free-HCC006-VINYL-2005-UKLiVE (VBR V2)
HCC007 Tlm_-_Saving_Grace-HCC007-Vinyl-2005-XTC (VBR V2)
HCC007 TLM-Saving_Grace_(Sy_and_Unknown_Remix)-PROMO-CDR-2005-UKH (VBR V2)
HCC008 Impact_Vs_Tommy_Gunn_-_Around_the_World-(HCC008)-Vinyl-2005-SQ (VBR V2)
HCC009 Dancelordz_-_Fly-(HCC009)-Vinyl-2006-SQ (VBR V2)
HCC010 Petruccio__Rampant-Give_In_To_The_Motion__Rhythm-(HCC010)-WEB-2006-Homely (CBR 320 kbps)
HCC011 Impact_and_Resist_-_Look_at_Me_Now-(HCC011)-READ_NFO-Vinyl-2006-SQ (VBR V2)