Tasty Tunes FULL Label

Tasty Tunes

16-12-2008 / Happy Hardcore / Label

Happy Hardcore label from UK from 1996
http://www.discogs.com/label/Tasty+Tunes
TT 001 Tasty_Tunes_-_Volume_1-(TT_101)-Vinyl-1996-MUF (VBR V1)
TT 001 Tasty_Tunes_-_Volume_1-(TT001)-Vinyl-1996-CHC (VBR V0)
TT 102 Tasty_Tunes_-_Volume_2-(TT_102)-Vinyl-1996-MUF (VBR V1)